Kuntasanasto (2013)

Valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston kanslian yhteistyönä vuonna 2013 valmistunut Kuntasanasto sisältää noin 220 keskeistä kunta-alan käsitettä, jotka on määritelty. Sanaston kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sanasto on suunnattu ensisijaisesti valtionhallinnon henkilöstölle, mutta siitä toivotaan olevan apua myös muille kunta-asioiden parissa työskenteleville ja alan termistöä tarvitseville. Sanaston tarkoituksena on yhdenmukaistaa termien käyttöä ja selkiyttää siten erikielisiä kunta-alan tekstejä.

Kuntasanasto on laadittu terminologisin menetelmin analysoimalla käsitteiden sisältöjä, käsitteiden välisiä suhteita ja suhteiden perusteella muodostuvia käsitejärjestelmiä. Käsitteen olennaisin sisältö on kuvattu määritelmässä. Sanasto sisältää myös käsitteiden välisiä suhteita havainnollistavia käsitekaavioita, jotka auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Kaaviot ovat vain suomeksi ja ruotsiksi.

Aineisto on julkaistu avoimena datana Term Base eXchange (TBX) -muodossa (http://www.tbxinfo.net/tbx-about/). Sanaston kaaviot ovat png-muodossa.

Sanastoon ei ole päivitetty sen julkaisemisen (2013) jälkeen tulleita säädösmuutoksia.

Sanasto on käytettävissä myös valtioneuvoston termipankki Valterissa www.valter.fi.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Simo Kankkunen
Maintainer Simo Kankkunen
Last Updated January 4, 2019, 18:06 (CET)
Created January 4, 2019, 18:06 (CET)