Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen kohdealueella

Tämä dokumentti ohjeistaa karkealla tasolla sen, miten kokonaisarkkitehtuurityö käynnistetään kohdealueella. Ohje ei pyri olemaan yksityiskohtainen toimintaohje, vaan se kuvaa kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämisen päävaiheet. Ohjeen tarkoitus on tukea kohdealueiden vastuuministeriöitä kohdealueen yhteisen arkkitehtuurin kehittämistyön organisoinnissa ja käynnistämisessä. (23.08.2012)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Jukka Uusitalo
Maintainer Jukka Uusitalo
Last Updated January 4, 2019, 18:04 (CET)
Created January 4, 2019, 18:04 (CET)