Liikennesuunnitelman rakennemalli v. 0.1

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/526b93c7-623b-495c-9d6e-b7203fdb0269/resource/a61a0b79-374b-4bfe-ad39-808b6fdf8ee0/download/liikennesuunnitelma_rakennemalli.pdf

Helsingin tavoitteena on koota maankäytön suunnitelmien kokonaisuus yhdeksi loogiseksi maankäytön suunnittelumalliksi. Näkemyksemme mukaan tiedot on rakenteistettava (tiedon malli) ja saatettava koneluettavaan muotoon tietokantaan, jotta kaikki tieto on hyödynnettävissä ja jalostettavissa läpi koko arvoketjun.

Liikennesuunnittelu on osa yhteiskunnan ja maankäytön suunnittelua. Liikennesuunnittelussa otetaan huomioon kaikki käyttäjäryhmät: jalankulkijat ml. erityisryhmät, pyöräilijät, joukkoliikenne, jakeluliikenne ja ajoneuvoliikenne. Asemakaavoituksen yhteydessä tehtävällä liikennesuunnittelulla määritetään alueiden yhteystarpeet ja eri liikennemuotojen tilatarpeet, jotta kaavassa voidaan rajata riittävät alueet liikennekäyttöä varten tavoitteena turvallinen, toimiva ja viihtyisä liikkumisympäristö. Kadun ja myös siihen liittyvien varusteiden on mahduttava kaavassa varatulle katualueelle. Asemakaavan liikennesuunnittelun yhteydessä laaditaan myös ohjeelliset suunnitelmat pelastus- ja huoltoreiteistä.

Liikennesuunnitelman rakenteistus: Helsinki/Minna Leinonen

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated September 17, 2018
Created September 17, 2018
Format PDF
License License not specified
archiver{'is_broken_printable': 'Broken', 'updated': '2018-09-17T10:39:46.137775', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': True, 'failure_count': 4, 'etag': None, 'status': 'URL request failed', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 11, 'reason': u"[Errno 2] No such file or directory: u'/srv/ytp/files/ckan/resources/a61/a0b/79-374b-4bfe-ad39-808b6fdf8ee0'", 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2018-09-17T07:39:34.551153', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2018-09-17T10:32:42.080752', 'first_failure': '2018-09-17T10:32:42.067944'}
createdover 4 years ago
description translated{u'fi': u'Helsingin tavoitteena on koota maank\xe4yt\xf6n suunnitelmien kokonaisuus yhdeksi loogiseksi maank\xe4yt\xf6n suunnittelumalliksi. N\xe4kemyksemme mukaan tiedot on rakenteistettava (tiedon malli) ja saatettava koneluettavaan muotoon tietokantaan, jotta kaikki tieto on hy\xf6dynnett\xe4viss\xe4 ja jalostettavissa l\xe4pi koko arvoketjun. \r\n\r\nLiikennesuunnittelu on osa yhteiskunnan ja maank\xe4yt\xf6n suunnittelua. Liikennesuunnittelussa otetaan huomioon kaikki k\xe4ytt\xe4j\xe4ryhm\xe4t: jalankulkijat ml. erityisryhm\xe4t, py\xf6r\xe4ilij\xe4t, joukkoliikenne, jakeluliikenne ja ajoneuvoliikenne. Asemakaavoituksen yhteydess\xe4 teht\xe4v\xe4ll\xe4 liikennesuunnittelulla m\xe4\xe4ritet\xe4\xe4n alueiden yhteystarpeet ja eri liikennemuotojen tilatarpeet, jotta kaavassa voidaan rajata riitt\xe4v\xe4t alueet liikennek\xe4ytt\xf6\xe4 varten tavoitteena turvallinen, toimiva ja viihtyis\xe4 liikkumisymp\xe4rist\xf6. Kadun ja my\xf6s siihen liittyvien varusteiden on mahduttava kaavassa varatulle katualueelle. Asemakaavan liikennesuunnittelun yhteydess\xe4 laaditaan my\xf6s ohjeelliset suunnitelmat pelastus- ja huoltoreiteist\xe4.\r\n\r\nLiikennesuunnitelman rakenteistus: Helsinki/Minna Leinonen\r\n', u'en': u'', u'sv': u''}
formatPDF
ida61a0b79-374b-4bfe-ad39-808b6fdf8ee0
name translated{u'fi': u'Liikennesuunnitelman rakennemalli v. 0.1', u'en': u'', u'sv': u''}
package id526b93c7-623b-495c-9d6e-b7203fdb0269
position8
revision ide49da9da-7da6-4a5c-a38a-c4ac9505970c
size478.5 KiB
stateactive
temporal granularity{u'fi': u'', u'en': u'', u'sv': u''}
time series precision{}
update frequency{u'fi': u'', u'en': u'', u'sv': u''}