Kaavan elinkaari tietomallissa (luonnos)

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/526b93c7-623b-495c-9d6e-b7203fdb0269/resource/52e104ab-89ad-4d64-904a-d11fbf27bebd/download/kaavan_elinkaari_tietomallissa.pdf

Asemakaavan tiedonhallinnan kehittämisen tärkeänä lähtökohtana on tuottaa ja hallita reaaliaikainen kaavatieto suunnittelun alusta lainvoimaisuuteen suoraan asemakaavan prosessituotteena. Näin mahdollistuu ja suoraviivaistuu myös erilaisten kaavatuotteiden kuten ajantasa-asemakaavan, kaavarajauskoosteiden, suojelu- ja viheraluekoosteiden jne. synnyttäminen kaavatietokannasta suoraan ja ajantasaisesti. Helsingin hankkeessa laadittiin luonnos elinkaaren

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated August 20, 2018
Created August 20, 2018
Format PDF
License License not specified
archiver{'is_broken_printable': 'Broken', 'updated': '2018-09-17T10:39:45.145891', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': True, 'failure_count': 24, 'etag': None, 'status': 'URL request failed', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 11, 'reason': u"[Errno 2] No such file or directory: u'/srv/ytp/files/ckan/resources/52e/104/ab-89ad-4d64-904a-d11fbf27bebd'", 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2018-09-17T07:39:34.551153', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2018-08-20T15:47:26.823048', 'first_failure': '2018-08-20T15:47:26.800528'}
createdover 3 years ago
description translated{u'fi': u'Asemakaavan tiedonhallinnan kehitt\xe4misen t\xe4rke\xe4n\xe4 l\xe4ht\xf6kohtana on tuottaa ja hallita reaaliaikainen kaavatieto suunnittelun alusta lainvoimaisuuteen suoraan asemakaavan prosessituotteena. N\xe4in mahdollistuu ja suoraviivaistuu my\xf6s erilaisten kaavatuotteiden kuten ajantasa-asemakaavan, kaavarajauskoosteiden, suojelu- ja viheraluekoosteiden jne. synnytt\xe4minen kaavatietokannasta suoraan ja ajantasaisesti. Helsingin hankkeessa laadittiin luonnos elinkaaren \r\n', u'en': u'', u'sv': u''}
formatPDF
id52e104ab-89ad-4d64-904a-d11fbf27bebd
name translated{u'fi': u'Kaavan elinkaari tietomallissa (luonnos)', u'en': u'', u'sv': u''}
package id526b93c7-623b-495c-9d6e-b7203fdb0269
position7
revision ide49da9da-7da6-4a5c-a38a-c4ac9505970c
size16.8 KiB
stateactive
temporal granularity{u'fi': u'', u'en': u'', u'sv': u''}
time series precision{}
update frequency{u'fi': u'', u'en': u'', u'sv': u''}