Semanttisen asemakaavatiedon hyödyntäminen ...

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/526b93c7-623b-495c-9d6e-b7203fdb0269/resource/8a2ece35-8979-447a-97f3-339d426790fd/download/semanttisen-asemakaavatiedon-hyodyntaminen-katusuunnittelussa_1.0.pdf

SitoWise ja Ramboll laativat selvityksen, miten koneluettavaa asemakaavatietoa voitaisiin käyttää tarkemman maankäytön suunnittelun lähtötietona. Tarkoituksena on, että tieto, joka asemakaavassa tuotetaan, jalostuisi seuraavissa vaiheissa koneluettavassa muodossa. Työssä tehtiin selvitys, mitä nykytilassa pitäisi muuttaa, jotta tuo em. visio olisi mahdollinen.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated August 20, 2018
Created August 20, 2018
Format PDF
License License not specified
archiver{'is_broken_printable': 'Broken', 'updated': '2018-09-17T10:39:42.053920', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': True, 'failure_count': 28, 'etag': None, 'status': 'URL request failed', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 11, 'reason': u"[Errno 2] No such file or directory: u'/srv/ytp/files/ckan/resources/8a2/ece/35-8979-447a-97f3-339d426790fd'", 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2018-09-17T07:39:34.551153', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2018-08-20T15:18:29.250291', 'first_failure': '2018-08-20T15:18:29.238598'}
createdover 4 years ago
description translated{u'fi': u'SitoWise ja Ramboll laativat selvityksen, miten koneluettavaa asemakaavatietoa voitaisiin k\xe4ytt\xe4\xe4 tarkemman maank\xe4yt\xf6n suunnittelun l\xe4ht\xf6tietona. Tarkoituksena on, ett\xe4 tieto, joka asemakaavassa tuotetaan, jalostuisi seuraavissa vaiheissa koneluettavassa muodossa. Ty\xf6ss\xe4 tehtiin selvitys, mit\xe4 nykytilassa pit\xe4isi muuttaa, jotta tuo em. visio olisi mahdollinen.', u'en': u'', u'sv': u''}
formatPDF
id8a2ece35-8979-447a-97f3-339d426790fd
name translated{u'fi': u'Semanttisen asemakaavatiedon hy\xf6dynt\xe4minen katusuunnittelussa', u'en': u'', u'sv': u''}
package id526b93c7-623b-495c-9d6e-b7203fdb0269
position4
revision ide49da9da-7da6-4a5c-a38a-c4ac9505970c
size1,001.7 KiB
stateactive
temporal granularity{u'fi': u'', u'en': u'', u'sv': u''}
time series precision{}
update frequency{u'fi': u'', u'en': u'', u'sv': u''}