Asemakaavoituksen käsitteitä

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/526b93c7-623b-495c-9d6e-b7203fdb0269/resource/7ce8ebe3-26ea-4853-81f5-024c26f97210/download/hki_kaavoitussanasto_2017-11-29.pdf

Asemakaavoituksen käsitteitä sisältää tiedot 13 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Lisäksi käsitekokonaisuutta havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavion avulla.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated August 20, 2018
Created August 20, 2018
Format PDF
License License not specified
archiver{'is_broken_printable': 'Broken', 'updated': '2018-09-17T10:39:41.053094', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': True, 'failure_count': 30, 'etag': None, 'status': 'URL request failed', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 11, 'reason': u"[Errno 2] No such file or directory: u'/srv/ytp/files/ckan/resources/7ce/8eb/e3-26ea-4853-81f5-024c26f97210'", 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2018-09-17T07:39:34.551153', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2018-08-20T15:10:50.864975', 'first_failure': '2018-08-20T15:10:50.852753'}
createdover 4 years ago
description translated{u'fi': u'Asemakaavoituksen k\xe4sitteit\xe4 sis\xe4lt\xe4\xe4 tiedot 13 k\xe4sitteest\xe4. K\xe4sitteiden sis\xe4ll\xf6t selvitet\xe4\xe4n\r\nm\xe4\xe4ritelmien ja niit\xe4 t\xe4ydent\xe4vien huomautusten avulla ja suomenkielisist\xe4 termeist\xe4 annetaan\r\nsuositukset. Lis\xe4ksi k\xe4sitekokonaisuutta havainnollistetaan k\xe4sitej\xe4rjestelm\xe4kaavion avulla.', u'en': u'', u'sv': u''}
formatPDF
id7ce8ebe3-26ea-4853-81f5-024c26f97210
name translated{u'fi': u'Asemakaavoituksen k\xe4sitteit\xe4', u'en': u'', u'sv': u''}
package id526b93c7-623b-495c-9d6e-b7203fdb0269
position3
revision ide49da9da-7da6-4a5c-a38a-c4ac9505970c
size134.5 KiB
stateactive
temporal granularity{u'fi': u'', u'en': u'', u'sv': u''}
time series precision{}
update frequency{u'fi': u'', u'en': u'', u'sv': u''}