Kiintopiste (Tierekisterin tietolaji 191)

Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tieosien jakopisteet on pääsääntöisesti sijoitettu liittymiin jolloin tiedetään, että pituudenmittaus aloitetaan risteävien teiden keskilinjojen leikkauspisteestä. Mikäli tästä säännöstä joudutaan poikkeamaan (tapaukset 1-6) täytyy tällä tietolajilla yksilöidä jakopisteen paikka yksikäsitteisesti. Myös hoitoalueen rajan tai jonkin muun tärkeän, mittauksia palvelevan kiintopisteen kuvaaminen on tässä mahdollinen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Liikennevirasto
Maintainer Liikennevirasto
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)
access_constraints ["Ei muita rajoitteita."]
bbox-east-long 31.58672881
bbox-north-lat 70.09229553
bbox-south-lat 59.45414258
bbox-west-long 19.08317359
contact-email paikkatieto@liikennevirasto.fi
copyright_notice Ei muita rajoitteita.
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2017-02-02"}]
frequency-of-update
guid 05dd2472-9f8a-4c6f-a136-d67645ef206a
licence ["Creative Commons 4.0 BY"]
metadata-date 2017-07-26T09:58:30
metadata-language
progress
resource-type dataset
resource_created 2017-02-02
responsible-party [{"name": "Liikennevirasto", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.08317359, 59.45414258], [31.58672881, 59.45414258], [31.58672881, 70.09229553], [19.08317359, 70.09229553], [19.08317359, 59.45414258]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system EPSG:3067
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2017-02-03T00:00:00
temporal-extent-end 2017-02-03T00:00:00