Kaukolämpö pääkaupunkiseudulla

Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudun kaukolämmön päästöistä tuotantomuodoittain (voimalaitokset ja lämpökeskukset) ja sektoreittain (kotitaloudet, palvelut ja julkinen sektori, teollisuus) vuosina 1990 ja 2000-2015. ​

​Omilla välilehdillään ovat tiedot pääkaupunkiseudun kaukolämmön kulutuksesta sekä tuotantoon käytetyistä energialähteistä. Päästöt ja kulutus on laskettu sekä lämmitystarvekorjattuna että ilman korjausta.​

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Maintainer Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Last Updated January 4, 2019, 17:05 (CET)
Created January 4, 2019, 17:05 (CET)