Kasviplanktonrajapinta

Kasviplanktonrajapinta sisältää yleisöilmoituksia leväkukinnoista sekä ilmoitusten yhteydessä toimitetuista levänäytteistä mikroskopoimalla tehtyjä ns. valtalajihavaintoja.

Lisäksi rajapinnan kautta on saatavissa velvoitetarkkailujen ja vesiviranomaisten valtakunnallisten seurantojen kvantitatiivisissa kasviplanktontutkimuksissa käytettävien kasviplanktontaksonien nimet ja kokoluokat historiatietoineen. Näiden kvantitatiivisten tutkimusten tulokset ovat saatavissa SYKEn Avoin tieto -palvelun kasviplanktontietojärjestelmästä.

Tarkempi metatietokuvaus löytyy metatietopalvelusta

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Päivi Korhonen
Maintainer Suomen ympäristökeskus
Last Updated January 4, 2019, 18:10 (CET)
Created January 4, 2019, 18:10 (CET)