Kansallisen palveluväylän konseptin kuvaus 0.4.0

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/c96bd755-47e6-4fa2-b8be-054c19cbf3a9/resource/abfcc4ed-0287-4c1e-a09c-821e103084dc/download/kansallisenpalveluvaylankonseptinkuvaus0.4.0.pdf

Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palveluiden tarvitsema tieto on saatavilla avoimien rajapintojen yli kaikille tietoa tarvitseville palveluille. Kukin palveluväylään liitetty järjestelmä hallitsee omia tietojaan sekä vastaa siitä, että muiden tarvitsemat tiedot ovat saatavissa välitysalustan kautta ottaen huomioon tietojen käyttöön liittyvät mahdolliset rajoitukset.

Palveluväylä ei ole yksittäinen tuote tai tekninen ratkaisu. Palveluväylä on yhteentoimivuuteen liittyvän problematiikan kattava konsepti, jonka ympärille yhteentoimivuutta lisäävä kehittämistoiminta voidaan organisoida. Kansallisen palveluväylän tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä paremmin asiakaspalveluiden ja palveluprosessien kehittäminen palveluissa tarvittavan tiedonvaihdon ja yleispalvelut mahdollistavan ratkaisukokonaisuuden avulla.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated August 29, 2014
Created August 29, 2014
Format PDF
License other
archiver{'is_broken_printable': 'Not sure if broken', 'updated': '2016-05-11T10:24:25.091506', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': None, 'failure_count': 2, 'etag': None, 'status': 'System error during archival', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 23, 'reason': u'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config', 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2014-08-29T10:22:38.397829', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2016-02-02T10:48:18.085373', 'first_failure': '2016-02-02T10:48:18.064600'}
createdover 9 years ago
description translated{u'fi': u'Kansallinen palveluv\xe4yl\xe4 on tiedonv\xe4lityskonsepti, jossa eri toimintaymp\xe4rist\xf6jen palveluiden tarvitsema tieto on saatavilla avoimien rajapintojen yli kaikille tietoa tarvitseville palveluille. Kukin palveluv\xe4yl\xe4\xe4n liitetty j\xe4rjestelm\xe4 hallitsee omia tietojaan sek\xe4 vastaa siit\xe4, ett\xe4 muiden tarvitsemat tiedot ovat saatavissa v\xe4litysalustan kautta ottaen huomioon tietojen k\xe4ytt\xf6\xf6n liittyv\xe4t mahdolliset rajoitukset.\r\n\r\nPalveluv\xe4yl\xe4 ei ole yksitt\xe4inen tuote tai tekninen ratkaisu. Palveluv\xe4yl\xe4 on yhteentoimivuuteen liittyv\xe4n problematiikan kattava konsepti, jonka ymp\xe4rille yhteentoimivuutta lis\xe4\xe4v\xe4 kehitt\xe4mistoiminta voidaan organisoida. Kansallisen palveluv\xe4yl\xe4n tarkoituksena on mahdollistaa nykyist\xe4 paremmin asiakaspalveluiden ja palveluprosessien kehitt\xe4minen palveluissa tarvittavan tiedonvaihdon ja yleispalvelut mahdollistavan ratkaisukokonaisuuden avulla. '}
formatPDF
idabfcc4ed-0287-4c1e-a09c-821e103084dc
name translated{u'fi': u'Kansallisen palveluv\xe4yl\xe4n konseptin kuvaus 0.4.0'}
original languagefi
package idc96bd755-47e6-4fa2-b8be-054c19cbf3a9
qa{'updated': '2017-09-04T02:24:16.068400', 'openness_score': 0, 'archival_timestamp': None, 'format': u'PDF', 'created': '2015-06-29T16:40:05.036180', 'resource_timestamp': None, 'openness_score_reason': u'License not open'}
revision idaf9be3f2-bc9f-4b40-80c0-f25654d1ec73
stateactive
temporal coverage from2017-01-01
temporal coverage to2017-12-31
temporal granularity{}
time series precision{}
update frequency{}