JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

Tämä suositus määrittelee kunnan, kuntayhtymän, kunnallisen liikelaitoksen ja taseyksikön sekä kunnan konsernitilinpäätöksen tililuettelon ja sen käytön tase-, tulos- ja rahoituslaskelmakaavoineen. Suosituksella standardoidaan kuntasektorin tililuetteloa huomioiden järjestelmien suomat mahdollisuudet hyödyntää koko laskentatunnisterakennetta, jonka osa tilikin on, perustietoineen kaikessa raportoinnissa ja tilastoinnissa, samalla karsimalla päällekkäisyyksiä eri laskentatunnisteiden osien käytössä.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Anna Tuominen
Maintainer JHS-jaosto
Last Updated January 4, 2019, 18:02 (CET)
Created January 4, 2019, 18:02 (CET)