JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat

Suosituksessa kuvataan julkisen hallinnon XML-skeemojen muodostamisen yhteisiä periaatteita. Suosituksessa tukeudutaan soveltuvin osin kansainvälisiin standardeihin sekä tunnettuihin referenssisuosituksiin (W3C:n XML-Schema ja ISO 11179-5). Suosituksen kohderyhmiä ovat julkishallinnon tietojärjestelmien kehittäjät sekä järjestelmäkehityshankkeiden vetäjät ja asiantuntijat. (18.08.2011)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Pekka Niemi
Maintainer Pekka Niemi
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)