Itämeren päivittäiset pintalämpötilat / Sea surface temperature for the Baltic Sea

Satelliittikuvilta seurataan Itämeren ja Suomen suurimpien järvien pintalämpötilaa sulanveden aikaan huhtikuusta lokakuulle. Pintalämpötila lasketaan NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration - Advanced Very High Resolution Radiometer) -instrumentin kuvilta. Lämpötila lasketaan yöaikaan otetuista kuvista kahden aallonpituuskanavan avulla käyttäen ns. Split Window -menetelmää. Kuvien erotuskyky on noin 1x1 km. Aineisto koostuu vuodesta 2007 lähtien tehdyistä päivittäisistä tulkinnoista. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Satellite remote sensing is used to monitor the sea surface temperature in the Baltic Sea during the open water season from April to October. 
Sea surface temperature daily product is calculated in the Finnish Environment Institute (SYKE) by using NOAA-AVHRR (National Oceanic and 
Atmospheric Administration - Advanced Very High Resolution Radiometer) night-time satellite images and Split Window method. The resolution for 
the satellite images used is 1 km x 1 km. The dataset covers years from 2007 to current year.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Author Suomen ympäristökeskus
Maintainer Suomen ympäristökeskus
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)
access_constraints []
availability Dataset is available at http://www.syke.fi/avointieto
bbox-east-long 33.005271
bbox-north-lat 70.310936
bbox-south-lat 53.380936
bbox-west-long 9.275271
contact-email eotuki.syke@ymparisto.fi
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2014-03-05"}]
frequency-of-update
guid
licence ["Creative Commons Nime\u00e4 4.0 Kansainv\u00e4linen, lis\u00e4tietoja: http://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tuotteet/lisatietoja/syke_kayttooikeudet.html"]
metadata-date 2016-02-02
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
resource_modified 2014-03-05
responsible-party [{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[9.275271, 53.380936], [33.005271, 53.380936], [33.005271, 70.310936], [9.275271, 70.310936], [9.275271, 53.380936]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 4326
spatial_harvester true