Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Pirkanmaalla 2014

Pirkanmaan hyvät ja yhtenäiset peltoalueet -selvitys tehtiin vuonna 2014 osana maakuntakaavan 2040 valmistelua. Selvityksessä määritellyt peltoalueet perustuvat pellon muodon ja koon tarkasteluihin. Lisäksi tarkasteltiin peltoalueiden salaojitustilannetta ja pintamaalajitietoa. Hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden perusteena olivat vähintään 10 ha peltolohkot enintään 300 metrin etäisyydellä toisistaan ja peltolohkoista muodostuva vähintään 100 hehtaarin peltokokonaisuus. Selvityksen perusteella hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita on Pirkanmaalla 203 ja ne vastaavat 76 % maakunnan kokonaispeltoalueesta.

Aineisto soveltuu esimerkiksi yleispiirteisiin maankäytön suunnittelutehtäviin. Yksityiskohtaisia kysymyksiä ratkaistaessa on tarpeen hyödyntää ohessa tarkempia aineistoja.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Pirkanmaan liitto
Maintainer Pirkanmaan liitto
Last Updated January 4, 2019, 18:04 (CET)
Created January 4, 2019, 18:04 (CET)
access_constraints ["Ei muita rajoitteita."]
bbox-east-long 24.8995
bbox-north-lat 62.4653
bbox-south-lat 60.9369
bbox-west-long 22.3894
contact-email pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi
copyright_notice Ei muita rajoitteita.
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2014-04-04"}]
frequency-of-update
guid b0969977-1487-421c-a7be-30a69e41128b
licence ["Kopiointi-, jakelu- ja esitt\u00e4misoikeus. Tiedontuottajan nimi mainittava. Tuotteen kopiointi, jakelu ja esitt\u00e4minen on sallittu sellaisenaan, ei muokattuna. CC BY 4.0, Pirkanmaan liitto"]
metadata-date 2018-01-04T15:54:29
metadata-language
progress
resource-type dataset
resource_published 2014-04-04
responsible-party [{"name": "Pirkanmaan liitto", "roles": ["originator"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[22.3894, 60.9369], [24.8995, 60.9369], [24.8995, 62.4653], [22.3894, 62.4653], [22.3894, 60.9369]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
spatial_harvester true