Het Centraal Kempisch Systeem (CKS)

Op basis van de regionale grondwaterstroming worden verschillende opeenvolgende HCOV's afgebakend die als één geheel worden beschouwd: de grondwatersystemen. De grenzen zijn gebaseerd op de fysische kenmerken van de grondwaterreservoirs (naast enkele gewest- en landsgrenzen). De systemen worden begrensd door duidelijke barrières voor de grondwaterstroming zoals dikke kleilagen, geologische begrenzing, sterk drainerende rivieren, verziltingsgrenzen, ... Er zijn zes grondwatersystemen: - het Kust- en Poldersysteem - het Centraal Vlaams Systeem - het Sokkelsysteem - het Maassysteem - het Centraal Kempisch Systeem - het Brulandkrijtssyteem

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Version 1
Last Updated February 1, 2019, 22:01 (CET)
Created February 1, 2019, 22:01 (CET)
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.993740000000001
bbox-north-lat 51.52483
bbox-south-lat 50.66988
bbox-west-long 2.42013
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
contact_uri https://www.vmm.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2004-01-01"}, {"type": "publication", "value": "2013-07-12"}, {"type": "revision", "value": "2017-09-11"}]
frequency-of-update
gemet-theme Geologie
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=98103efb-cfac-41d9-9111-74b6248decaa&fname=grondwater-grondwater_gws_centraal_kempisch_systeem_1449062683083.png
graphic-preview-type png
guid 98103efb-cfac-41d9-9111-74b6248decaa
issued 2013-07-12
language dut
license ["zie verder"]
metadata-date 2019-01-30T12:06:39
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=98103efb-cfac-41d9-9111-74b6248decaa
modified 2017-09-11
progress completed
publisher_email dov@vlaanderen.be
publisher_name Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
publisher_uri https://www.dov.vlaanderen.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.42013, 50.66988], [5.99374, 50.66988], [5.99374, 51.52483], [2.42013, 51.52483], [2.42013, 50.66988]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2004-01-01T00:00:00
temporal-extent-end 2013-10-24T00:00:00
total_custodian 1
total_distributor 1
total_publisher 1