Helsinki: Sosiaalinen hyvinvointi

Helsingin tilastollisen vuosikirjan 2017 sosiaalista hyvinvointia käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Lastensuojelu 1995–2016
 • Perheneuvola 1995–2016
 • Lapsiperheiden kotipalvelu 1995–2016
 • Lapsen huolto ja elatus 1995–2016
 • Kelan lapsiperhe-etuudet 1995–2016
 • Vammaisten palvelut ja taloudellinen tuki sekä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut 1995–2016
 • Kehitysvammaisten erityishuolto 1995–2016
 • Vammaisetuudet 31.12.2005–2016
 • Päihdehuolto 1995–2016
 • Toimeentulotuki 1995–2016
 • Toimeentulotuki peruspiireittäin 2016
 • Yleistä asumistukea saavat ruokakunnat 1995–2016
 • Eläkkeensaajan asumistuen saajat 31.12.2000–2016
 • Yleinen ja eläkkeensaajan asumistuki: Helsinki 31.12.2000–2016 ja koko maa 31.12.2016
 • Tuetut asumispalvelut 1995–2016
 • Omaishoidon tuen asiakkaat 31.12. 2000–2016
 • Ikääntyneiden palvelu- ja virkistyskeskustoiminta sekä päivätoiminta 1995–2016
 • Ikääntyneiden laitoshoito ja asumispalvelut 1995–2016
 • Eläkkeensaajat Helsingissä 31.12.2000–2016
 • Eläkkeensaajat 31.12.2016: Helsingin seutu, Tampere, Turku, Oulu ja koko maa
 • Ikääntyneiden palvelu- ja virkistyskeskustoiminta sekä päivätoiminta 1995–2015
 • Ikääntyneiden laitoshoito ja asumispalvelut 1995–2015
 • Eläkkeensaajat Helsingissä 31.12.2000–2015
 • Eläkkeensaajat 31.12.2015: Helsingin seutu, Tampere, Turku, Oulu ja koko maa
 • Vertailutietoja sosiaalipalveluista Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja koko maassa 2015

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Sosiaali- ja terveystoimiala, Kela, Eläketurvakeskus
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:08 (CET)
Created January 4, 2019, 17:08 (CET)