Helsinki: Pohjoismaiset suurkaupungit

Helsingin tilastollisen vuosikirjan 2017 pohjoismaisia suurkaupunkeja (Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Tukholma, Göteborg, Malmö, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kööpenhamina, Aalborg, Odense, Århus, Reykjavik) käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Pinta-ala ja väestöntiheys 1.1.2016
 • Väkiluku 1.1.1975–2017 sekä väestöennuste 2027
 • Väestö iän mukaan 1.1.2016
 • Väestönmuutokset 2015
 • 20 vuotta täyttäneet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 1.1.2015
 • Kuolleet iän mukaan 2015
 • Väestön (25–64-v.) koulutustaso koulutusvuosien mukaan 1.1.2015
 • Ulkomaiden kansalaiset 1.1.2016
 • Työpaikat toimialan mukaan (TOL 2008) 1.1.2015
 • Työhön osallistuvuusosuus 1.1.2015 (20–64-vuotiaat)
 • Työllinen työvoima iän mukaan 1.1.2015
 • Työttömät työnhakijat iän mukaan 2014 (vuosikeskiarvo)
 • Asuntokanta talotyypin ja huoneistotyypin mukaan 1.1.2016
 • Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan 2015
 • Lentoliikenne 2015
 • Kunnallisvaalit

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source NORDSTAT-tietokanta: www.nordstat.org
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:06 (CET)
Created January 4, 2019, 17:06 (CET)