Helsinki: Oikeuslaitos ja yleinen turvallisuus

Helsingin tilastollisen vuosikirjan 2017 oikeuslaitosta ja yleistä turvallisuutta käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

  • Poliisin tietoon tulleet rikokset Helsingin poliisipiirissä 1995–2016
  • Poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittäminen Helsingin poliisipiirissä 1995–2016
  • Eräät poliisin tietoon tulleet rikokset 1995–2016
  • Rikesakot, rangaistusmääräyssakot sekä syyksi luettavat tuomiot ensimmäisessä oikeusasteessa 2016
  • Käräjäoikeudessa ratkaistut asiat 2000–2016
  • Helsingin käräjäoikeudessa ratkaistut huoneenvuokra-asiat 2010–2016
  • Päihtyneiden säilöönotot 2005–2016
  • Pelastuslaitoksen toiminta 2000–2016

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Helsingin poliisilaitos, Tilastokeskus, Oikeusministeriö, Pelastuslaitos
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:04 (CET)
Created January 4, 2019, 17:04 (CET)