Helsinki: Kunnallistalous ja kaupungin henkilöstö

Helsingin tilastollisen vuosikirjan 2017 kunnallistaloutta ja kaupungin henkilöstöä käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Helsingin kaupungin tuloslaskelma 1.1.–31.12.2005–2016
 • Liikelaitosten tuloslaskelmat 1.1.–31.12.2016
 • Yhtiöiden tuloslaskelmat 1.1.–31.12.2016
 • Helsingin kaupungin tase 31.12.2005–2016
 • Liikelaitosten taseet 31.12.2016
 • Yhtiöiden taseet 31.12.2016
 • Helsingin kaupungin konsernitase 31.12.2005–2016
 • Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2005–2016
 • Investoinnit hankeryhmittäin 2005–2016
 • Tulot ja menot virastoittain 2005–2016
 • Kiinteistöveron erittely 2000–2016
 • Helsingin verotulot, käyttötalouden valtionosuus ja vuosikate 2000–2016
 • Henkilöstömenot 1995–2016
 • Kaupungin henkilöstö hallinnonaloittain 31.12.2016
 • Työllistetyt hallinnonaloittain 31.12.2005–2016
 • Kaupungin virastojen ja laitosten työtapaturmat 2014–2016

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Helsingin kaupunginkanslia, OP Vakuutus Oy
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:07 (CET)
Created January 4, 2019, 17:07 (CET)