Helsinki: Energia ja vesihuolto

Helsingin tilastollisen vuosikirjan 2017 energiaa ja vesihuoltoa käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

  • Sähköenergian hankinta 1990–2016
  • Sähkön käyttö kuluttajaryhmittäin 2010–2016
  • Kunnat sähkön käytön mukaan 2016
  • Kaukolämmön hankinta ja myynti 1990–2016
  • Veden pumppaaminen, myynti ja ominaiskulutus 1995–2016

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Energiateollisuus ry, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä ao. kaupungit
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:04 (CET)
Created January 4, 2019, 17:04 (CET)