Helsinki: Asuminen

Helsingin tilastollisen vuosikirjan 2017 asumista käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Asuntokanta rakennusvuoden mukaan 31.12.2016
 • Asuntokanta talotyypin mukaan 1970–2016
 • Asuntokanta hallintaperusteen mukaan 1950–2015
 • Asuntokanta huoneluvun mukaan 2000–2016
 • Asumistaso huoneluvun mukaan 2000–2016
 • Asumistasoindikaattoreiden kehitys 2000–2016
 • Asumisväljyyslukuja asuntokunnan henkilöluvun mukaan 1990–2016
 • Asuntokanta ja asumisväljyys peruspiireittäin ja osa-alueittain 2010–2015
 • Asuntokantaa kuvaavia tunnuslukuja peruspiireittäin ja osa-alueittain 31.12.2015
 • Asuntokunnat henkilöluvun ja huoneluvun mukaan 2016
 • Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen jako 1990–2016
 • Vuokra-asuntojen keskimääräinen neliömetrivuokra 2015 ja 2016
 • Helsingin kaupungin vuokra-asunnot 1.1.2017
 • Vanhojen asunto-osakehuoneistojen kauppahinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2005–2016
 • Vanhojen osakeasuntojen hinnat huoneistotyypeittäin 1980–2016
 • Asuntojen hintaindeksi 2010=100
 • Valmistuneet asuinhuoneistot talotyypin mukaan 1985–2016
 • Valmistuneet asuinhuoneistot huoneistotyypin mukaan 2000–2016
 • Valmistuneet asuinhuoneistot, uustuotanto ja laajennukset, suur- ja peruspiireittäin 2005–2016

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Tilastokeskus, Väestölaskennat, Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunginkanslia
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:09 (CET)
Created January 4, 2019, 17:09 (CET)