Helsinki 2050 -kyselyn vastaukset

Aineisto pitää sisällään Helsingin yleiskaavan valmisteluun liittyvän Helsinki 2050 -kyselyn vastaukset. Aineisto kerättiin 4.11.– 9.12.2013 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 4 671 vastaajaa ja paikannuksia tehtiin yhteensä 32 989 kappaletta.

Tiedostomuoto: CSV, puolipisteellä ( ; ) eroteltu Charset: iso-8859-1 Koordinaatisto: ETRS-TM35FIN Koordinaatit ilmaistu WKT-muodossa

Aineistossa kaksi tiedostoa, joista toinen sisältää paikannukset attribuutteineen ja toinen vastaukset käyttäjäkohtaisiin kysymyksiin. Molemmissa tiedostoissa on jokaisella rivillä kohta user_id, jonka kautta paikannukset voidaan yhdistää käyttäjäkohtaisiin kysymyksiin.

Alkuperäiset kysymykset löytyvät Mapitan loppuraportista ja kysely on nähtävillä osoitteessa http://esimerkki1.asiatkartalle.fi/.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäytöön yleissuunnittelu
Maintainer Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäytöön yleissuunnittelu
Last Updated January 4, 2019, 17:05 (CET)
Created January 4, 2019, 17:05 (CET)