Helsingin ympäristötilasto

Helsingin ympäristötilasto on verkkotilastopalvelu, johon on koottu keskeiset Helsingin ympäristön tilaa ja kuormitusta kuvaavat muuttujat. Tiedot on saatavissa Px-web-tietokannan sekä -rajapinnan kautta. Helsingin ympäristötilaston tiedot päivitetään pääsääntöisesti vuosittain.

Ympäristötilasto sisältää tietoa seuraavista aihealueista:

 • Maankäyttö
 • Energia
 • Ilma
 • Ilmasto
 • Liikenne
 • Melu
 • Vedet
 • Luonto
 • Maaperän pilaantuneisuus
 • Jätteet
 • Ympäristövastuullisuus
 • Ympäristötalous

Lisäksi tietokannassa on pääkaupunkiseudun indikaattoreita sekä Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) vertailutietoja.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Taulukkokohtaiset lähteet
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Maintainer Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Last Updated January 4, 2019, 17:08 (CET)
Created January 4, 2019, 17:08 (CET)