Helsingin väestöennuste 2015-2024

Helsingin väkiluku iän mukaan alueittain 1.1.1992-2014 ja väestöennuste 1.1.2015-2024.

Väestöennuste on laadittu kesäkuussa 2014.

Aineisto sisältää alueet, joilla on vähintään 100 asukasta. Aineistosta on salattu alueet, joilla asuu alle 100 henkilöä.

Aluekoodi vastaa Seutukartan KOKOTUN-aluekoodia.

Kohdejoukko ja rajaus Alueittainen väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennusteet laaditaan vuosittain alueittain ja ikäryhmittäin kymmeneksi vuodeksi. Väestöennuste laaditaan ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys.

Tietoja ennustemenetelmästä esim. raportissa Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2014-2050, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2013:29.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:09 (CET)
Created January 4, 2019, 17:09 (CET)