Helsingin rakennukset

Helsingin rakennukset -aineisto sisältää tietoa rakennuksista kahdesta eri lähteestä. Karttakohteet (Rajapintataso Rakennukset_alue) perustuu Kaupunkimittauspalvelujen ylläpitämään Kantakartan rakennusalueisiin. Aineistossa ei ole alle 10 neliömetrin rakennuksia eikä merkitykseltään vähäpätöisiä rakennusalueita (katokset, vajat tms., joilla ei rakennustunnusta). Karttakohteiden esitystapana on alue.

Rekisteritiedot (Rakennukset_alue_rekisteritiedot ja Rakennukset_piste_rekisteritiedot) on esitetty kaupungin eri toimialojen ylläpitämästä tietokannasta, johon on koottu keskeisiä rakennuksiin liittyviä ominaisuustietoja. Rekisterikohteiden esitystavaksi voidaan valita joko alue tai piste.

Aineiston mittakaava on 1:500.

Rinnakkaisosoitteet rakennuksille on saatavilla rajapintatasosta Helsinki_osoitteet_rakennukset.

Aineiston tarkemmat metatiedot sekä koodien selitykset.

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Korkeusjärjestelmä:

 • N2000.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

 • Rakennukset_alue
 • Rakennukset_alue_rekisteritiedot
 • Rakennukset_piste_rekisteritiedot
 • Rakennustunnus_RATU (vain WMS taso)
 • Rakennustunnus_RATU_aloitetut (vain WMS taso)
 • Rakennustunnus_RATU_hankkeet (vain WMS taso)
 • Rakennustunnus_VTJ_PRT (vain WMS taso)
 • Rakennustunnus_VTJ_PRT_aloitetut (vain WMS taso)
 • Rakennustunnus_VTJ_PRT_hankkeet (vain WMS taso)

Rakennukset_alue ominaisuustiedot, tietotyypit ja niiden selite ja luotettavuustiedot tietopalveluissa:

 • id (int). Kohteen yksilöivä tunniste.
 • kuntarekisteri_id (int). Kuntarekisterin (FACTA) ID-avain. Kattavasti olemassa oleva, luotettava tieto.
 • ratu (decimal). Helsingin pysyvä rakennustunnus eli "RATU". Kattavasti olemassa oleva tieto. Tulkintaa vaativien kohteiden osalta tarkastelu on kesken.
 • vtj_prt (string). Valtakunnallinen pysyvä rakennustunnus. Kattavasti olemassa oleva tieto.
 • ratu_vastaavuus (string). Rakennusalueen ja tunnuksen vastaavuus, sanallinen tieto. Kattavasti olemassa oleva tieto. Tulkintaa vaativien kohteiden osalta vastaavuustarkastelu on kesken.
 • ratu_vastaavuus_koodi (decimal). Rakennusalueen ja tunnuksen vastaavuus (koodisto VASTAAVUUS). Kattavasti olemassa oleva tieto. Tulkintaa vaativien kohteiden osalta vastaavuustarkastelu on kesken.
 • ratu_laatu (string). Tunnuksen luotettavuuden laatu, sanallinen tieto. Kattavasti olemassa oleva tieto. Tulkintaa vaativien kohteiden osalta laatutarkastelu on kesken.
 • ratu_laatu_koodi (decimal). Tunnuksen luotettavuuden laatu (koodisto LAATU). Kattavasti olemassa oleva tieto. Tulkintaa vaativien kohteiden osalta laatutarkastelu on kesken.
 • tila (string). Rakennuksen olotilan sanallinen tieto. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • tila_koodi (decimal). Rakennuksen olotila (koodisto OLOTILA). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • tyyppi (string). Rakennuksen tyyppi. Perustuu kantakartan luokitukseen. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • tyyppi_koodi (decimal). Rakennuksen tyyppi, (koodisto TYYPPI). Perustuu kantakartan luokitukseen. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • luontipvm (date). Kohteen luontipäivämäärä (yyyy-mm-dd).
 • muokkauspvm (date). Kohteen muokkauspäivämäärä (yyyy-mm-dd).
 • katunimi_suomi (string). Suomenkielinen katunimi, ensisijainen osoite.
 • katunimi_ruotsi (string). Ruotsinkielinen katunimi, ensisijainen osoite.
 • osoitenumero (string). Lähiosoitteen osoitenumero kasattuna, ensisijainen osoite.
 • postinumero (string). Osoitteen postinumeroalue, ensisijainen osoite.
 • datanomistaja (string). Datanomistajan organisaatio.
 • paivitetty_tietopalveluun (date). Tietopalveluun päivityspäivämäärä (yyyy-mm-dd).
 • geom (GeometryPropertyType). Kohteen geometria.

Rakennukset_alue_reksiteritiedot ominaisuustiedot, tietotyypit ja niiden selite ja luotettavuustiedot tietopalveluissa:

 • id (int). Kohteen yksilöivä tunniste.
 • kuntarekisteri_id (int). Kuntarekisterin (FACTA) ID-avain. Kattavasti olemassa oleva, luotettava tieto.
 • kg_krakenn (int). Rakennus ID.
 • ratu (decimal). Helsingin pysyvä rakennustunnus eli "RATU". Kattavasti olemassa oleva tieto. Tulkintaa vaativien kohteiden osalta tarkastelu on kesken.
 • vtj_prt (string). Valtakunnallinen pysyvä rakennustunnus. Kattavasti olemassa oleva tieto.
 • tyyppi (string). Rakennuksen tyyppi. Perustuu kantakartan luokitukseen. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • tyyppi_koodi (decimal). Rakennuksen tyyppi, (koodisto TYYPPI). Perustuu kantakartan luokitukseen. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • tila (string). Rakennuksen olotila, sanallinen tieto. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • tila_koodi (decimal). Rakennuksen olotila (koodisto OLOTILA). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • ratu_vastaavuus (string). Rakennusalueen ja tunnuksen vastaavuus, sanallinen tieto. Kattavasti olemassa oleva tieto. Tulkintaa vaativien kohteiden osalta vastaavuustarkastelu on kesken.
 • ratu_vastaavuus_koodi (decimal). Rakennusalueen ja tunnuksen vastaavuus (koodisto VASTAAVUUS). Kattavasti olemassa oleva tieto. Tulkintaa vaativien kohteiden osalta vastaavuustarkastelu on kesken.
 • ratu_laatu (string). Tunnuksen luotettavuuden laatu, sanallinen tieto. Kattavasti olemassa oleva tieto. Tulkintaa vaativien kohteiden osalta laatutarkastelu on kesken.
 • ratu_laatu_koodi (decimal). Tunnuksen luotettavuuden laatu (koodisto LAATU). Kattavasti olemassa oleva tieto. Tulkintaa vaativien kohteiden osalta laatutarkastelu on kesken.
 • i_raktilav (double). Rakennuksen tilavuus (m3).
 • i_pyraknro (int). Pysyvä rakennusnumero.
 • i_nkoord (int). N-koordinaatti (ETRS-GK25, EPSG:3879).
 • i_ekoord (int). E-koordinaatti (ETRS-GK25, EPSG:3879).
 • i_kokala (double). Kokonaisala (m2).
 • i_kerrosala (double). Kerrosala (m2).
 • i_kerrlkm (double). Kerrosten lukumäärä.
 • i_kellarala (double). Kellariala (m2).
 • i_huoneistojen_lkm (double). Huoneistojen lukumäärä (laskennallinen).
 • d_ashuoala (double). Asumiseen käytettävä tila (m2).
 • c_vtj_prt (string). Valtakunnallinen pysyvä rakennustunnus. Kattavasti olemassa oleva tieto.
 • c_viemlii (string). Viemäriliittymä (x=Kyllä).
 • c_vesilii (string). Vesiliittymä (x=Kyllä).
 • c_valmpvm (dateTime). Valmistumispäivämäärä (yyyy-mm-ddTHH:MM:SS).
 • c_sahkolii (string). Sähköliittymä (x=Kyllä).
 • c_rakeaine (string). Rakennusaine (koodisto RA_KANTRAKAINE).
 • c_poltaine (string). Polttoaine (koodisto RA_LAMMONLAHDE).
 • c_lammtapa (string). Lämmitystapa (koodisto RA_LAMMITYSTAPA).
 • c_kiinteistotunnus (string). Kiinteistötunnus.
 • c_kayttark (string). Käyttötarkoitus (koodisto RA_KAYTTARK).
 • c_julkisivu (string). Julkisivumateriaali (koodisto RA_JULKISIVUMAT).
 • c_hissi (string). Varusteena hissi (x=Kyllä).
 • katunimi_suomi (string). Suomenkielinen katunimi, ensisijainen osoite.
 • katunimi_ruotsi (string). Ruotsinkielinen katunimi, ensisijainen osoite.
 • osoitenumero (string). Lähiosoitteen osoitenumero kasattuna, ensisijainen osoite.
 • postinumero (string). Osoitteen postinumeroalue, ensisijainen osoite.
 • muokkauspvm (date). Kohteen muokkauspäivämäärä (yyyy-mm-dd).
 • luontipvm (date). Kohteen luontipäivämäärä (yyyy-mm-dd).
 • datanomistaja (string). Datanomistajan organisaatio.
 • paivitetty_tietopalveluun (date). Tietopalveluun päivityspäivämäärä (yyyy-mm-dd).
 • geom (GeometryPropertyType). Kohteen geometria.

Rakennukset_piste_rekisteritiedot ominaisuustiedot, tietotyypit ja niiden selite ja luotettavuustiedot tietopalveluissa:

 • id (int). Kohteen yksilöivä tunniste.
 • kg_krakenn (int). Rakennus ID.
 • i_pyraknro (int). Pysyvä rakennusnumero.
 • c_vtj_prt (string). Valtakunnallinen pysyvä rakennustunnus. Kattavasti olemassa oleva tieto.
 • c_kiinteistotunnus (string). Kiinteistötunnus.
 • i_nkoord (int). N-koordinaatti (ETRS-GK25, EPSG:3879).
 • i_ekoord (int). E-koordinaatti (ETRS-GK25, EPSG:3879).
 • c_valmpvm (dateTime). Valmistumispäivämäärä (yyyy-mm-ddTHH:MM:SS).
 • c_julkisivu (string). Julkisivumateriaali (koodisto RA_JULKISIVUMAT).
 • i_kokala (double). Kokonaisala (m2).
 • i_kerrlkm (double). Kerrosten lukumäärä (kpl).
 • i_kerrosala (double). Kerrosala (m2).
 • i_kellarala (double). Kellariala (m2).
 • d_ashuoala (double). Asumiseen käytettävä tila (m2).
 • c_kayttark (string). Käyttötarkoitus (koodisto RA_KAYTTARK).
 • c_lammtapa (string). Lämmitystapa (koodisto RA_LAMMITYSTAPA).
 • c_poltaine (string). Polttoaine (koodisto RA_LAMMONLAHDE).
 • c_rakeaine (string). Rakennusaine (koodisto RA_KANTRAKAINE).
 • i_raktilav (double). Rakennuksen tilavuus (m3).
 • c_hissi (string). Varusteena hissi (x=Kyllä).
 • c_viemlii (string). Viemäriliittymä (x=Kyllä).
 • c_vesilii (string). Vesiliittymä (x=Kyllä).
 • c_sahkolii (string). Sähköliittymä (x=Kyllä).
 • i_huoneistojen_lkm (double). Huoneistojen lukumäärä (laskennallinen) (kpl).
 • katunimi_suomi (string). Suomenkielinen katunimi, ensisijainen osoite.
 • katunimi_ruotsi (string). Ruotsinkielinen katunimi, ensisijainen osoite.
 • osoitenumero (string). Lähiosoitteen osoitenumero kasattuna, ensisijainen osoite.
 • postinumero (string). Osoitteen postinumeroalue, ensisijainen osoite.
 • datanomistaja (string). Datanomistajan organisaatio.
 • paivitetty_tietopalveluun (date). Tietopalveluun päivityspäivämäärä (yyyy-mm-dd).
 • geom (GeometryPropertyType). Kohteen geometria.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Maintainer Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Last Updated January 4, 2019, 17:09 (CET)
Created January 4, 2019, 17:09 (CET)