Helsingin pintamalli

HUOM: Aineisto ei toistaiseksi ole käytettävissä.

Helsingin pintamalli -aineistossa on yhdistetty maanpintaa kuvaava 3D-pintamalli, kaupunkia kuvaavat ortoilmakuvat ja Helsingin 3D-rakennukset (tarkkuustaso LOD1). Aineisto kattaa koko Helsingin kaupungin alueen.

Aineiston tiedostomuoto on Sketchup SKP, koordinaattijärjestelmä ETRS-GK25 (EPSG:3879) ja korkeusjärjestelmä N2000. Rakennus-aineiston tarkkuustaso (Level of Detail) on LOD1.

Aineisto on jaettu ETRS-GK25 (1 km x 1 km) -lehtijaon mukaisesti 359 erilliseen tiedostoon. Esimerkiksi Helsingin keskusta löytyy ruudusta ”673496”. Aineisto on tiedostolatauspalvelussa jaettu neljään erilliseen zip-tiedostoon.

Aineiston ylläpito ja sijaintitieto perustuu Kantakartan (nimellismittakaava 1:500) sijaintitietoon.

Aineistoa pystyy hyödyntämään ilmaisella Sketchup-mallinnusohjelmalla.

Aineiston tarkempi kuvaus https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=266

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Maintainer Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Last Updated January 4, 2019, 17:05 (CET)
Created January 4, 2019, 17:05 (CET)