Helsingin lämmitettävät rakennukset rakennusaineen ja kerrosluvun mukaan 1880-1930

Aineisto sisältää tietoa Helsingin lämmitettävistä rakennuksista rakennusaineen ja kerrosluvun mukaan.

Huomioitavaa

  1. V. 1920 tietoja ei hankittu rakennusten rakennusaineesta.
  2. Rakennukset, joiden rakennusmateriaali oli sekä kivi että puu, tarkoittavat 2-kerroksisia rakennuksia, vuodelta 1910 luku sisältää neljä 3-kerroksista, vuodelta 1930 37 3-kerroksista, vuodelta 1950 86 3-kerroksista rakennusta.
  3. V. 1950: luvut sisältävät vain asuinrakennukset.
  4. V. 1960 kivirakennusten kokonaislukumäärästä 51 rakennuksen kerrosluku tuntematon.

Lähteet

  1. V. 1880-1930: Tilastollinen vuosikirja 1931 (taul. 27; tiedot perustuvat asuntolaskentoihin).
  2. V. 1950: Tilastollinen vuosikirja 1952 (taul. 14)
  3. V. 1960: Tilastollinen vuosikirja 1970 (taul. 33B)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:08 (CET)
Created January 4, 2019, 17:08 (CET)