Helsingin kaupungin tietojärjestelmäluettelo

Helsingin kaupungin tietojärjestelmäluetteloon on kuvattu viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) edellyttämällä tavalla kaupungin tietojärjestelmät. Luettelossa on listattu kaupungin käyttämät tietojärjestelmät ja niiden perustiedot, kuten järjestelmän omistajuus ja tekninen vastuu sekä yleisen tason kuvaus järjestelmästä.

Luettelossa mainitaan seuraavat tietojärjestelmiä kuvaavat tiedot

 • Järjestelmän tunniste
 • Nimi
 • Käyttötarkoitus
 • Keskeisimmät toiminnallisuudet
 • Keskeisimmät tiedot
 • Arkistonmuodostussuunnitelman / tiedonohjaussuunnitelman olemassaolo
 • Rekisteriselosteen olemassaolo
 • Henkilörekisteriselosteen olemassaolo
 • Järjestelmän omistaja
 • Järjestelmän tietojen omistaja
 • Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste, mikäli tietojärjestelmästä ei ole laadittu henkilötietolain mukaista rekisteriselostetta eivätkä tiedot sisälly arkistonmuodostussuunnitelmaan

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia
Last Updated January 4, 2019, 17:14 (CET)
Created January 4, 2019, 17:08 (CET)