Helsingin kaupungin opaskartta

Helsingin kaupungin opaskartta on esitystavaltaan yleistetty opastava karttatuote, jonka ylläpitomittakaava on 1:10 000. Kartan alue kattaa koko Helsingin kaupungin maa-alueen ja osan merialueesta. Kartta sisältää mm. seuraavat tiedot: nimistö, kadut, tiet ja rautatieyhteydet, julkiset rakennukset, kerrostaloalueet, pientaloalueet, teollisuusalueet, metsä- ja pelto-alueet sekä kunnan rajat. Lisäksi kartassa on esitetty kaupunginosien ja osa-alueiden nimet sekä joitakin nähtävyyksiä. Aineistoa päivitetään jatkuvasti ja sitä ylläpidetään sähköisesti vektorimuodossa. Siitä tuotetaan sekä sähköisiä että painettuja karttatuotteita. Kartan hakuruudusto on yhtenäinen Espoon ja Vantaan opaskarttojen kanssa.

Aineisto on saatavilla WMS-rajapintapalvelusta tasonimillä

Opaskartta_Helsinki Opaskartta_Helsinki_harvanimi Opaskartta_Helsinki_harmaa Opaskartta_Helsinki_4m Opaskartta_Helsinki_4m_harmaa

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunki, kaupunkimittauspalvelut
Maintainer Helsingin kaupunki, kaupunkimittauspalvelut
Last Updated January 4, 2019, 18:06 (CET)
Created January 4, 2019, 18:06 (CET)
access_constraints ["Ei muita rajoitteita."]
bbox-east-long 25.25448506
bbox-north-lat 60.29783894
bbox-south-lat 59.92248873
bbox-west-long 24.78279528
contact-email kaupunkimittaus@hel.fi
copyright_notice Ei muita rajoitteita.
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2018-01-12"}]
frequency-of-update
graphic-preview-description avoindata:Opaskartta_Helsinki_harvanimi
graphic-preview-file https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms?requeset=GetCapabilities
guid 7a492bca-7107-4ed4-a4ca-4e951cb8bcea
licence ["Creative Commons Nime\u00e4 4.0 Kansainv\u00e4linen"]
metadata-date 2018-01-17T16:46:41
metadata-language
progress
resource-type series
resource_modified 2018-01-12
responsible-party [{"name": "Helsingin kaupunki, kaupunkimittauspalvelut", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[24.78279528, 59.92248873], [25.25448506, 59.92248873], [25.25448506, 60.29783894], [24.78279528, 60.29783894], [24.78279528, 59.92248873]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system ETRS89 / GK25FIN (EPSG:3879)
spatial_harvester true