Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen avustukset

Helsingin kaupungin nuorisolautakunnan myöntämät avustukset vuodesta 2002 alkaen. Aineisto pitää sisällään tiedon avustuksen saajasta ja yhdistysmuodosta, toimipaikasta, avustuslajista käyttötarkoituksineen sekä myönnetyn avustussumman ja vuoden.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan nuorisolautakunnan avustusohjesääntöä, jossa on päivityksien myötä muutettu avustuskriteerejä mm. avustuslajien osalta. Toimipaikkatieto on avustuksensaajasta riippuen joko toimitila tai toiminta-alue.

Avustuksia myönnetään helsinkiläisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toimintaan. Tiedot päivitetään kerran vuodessa.

CSV-tiedoston merkistön enkoodaus on UTF-8-muodossa ja sarakkeet on eroteltu puolipistein.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Nuorison palvelukokonaisuus
Maintainer Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Nuorison palvelukokonaisuus
Last Updated January 4, 2019, 17:10 (CET)
Created January 4, 2019, 17:06 (CET)