Helsingin kaupungin henkilöstö 1914-1998

Aineisto sisältää tietoa Helsingin kaupungin henkilöstömääristä työsuhteen tyypin mukaan.

Huomioitavaa

 1. V. 1986-87: määräaikaiset-muuttujasta on poistettu henkilöt, joilla ei ole säännöllistä palkanmaksupäivää.
 2. V. 1914 ja -21: vahtimestareita ja siivoojia ei ole otettu huomioon.
 3. V. 1989-94: henkilöstö tarkoittaa väh. 19 viikkotyötuntia tekeviä henkilöitä.
 4. V. 1986-88: henkilöstö tarkoittaa väh. 20 viikkotyötuntia tekeviä henkilöitä.
 5. V. 1914-46: luvuissa vain viranhaltijat.
 6. V. 1914, 1921: mukana eivät ole siivoojat ja vahtimestarit.
 7. Työttömyyden lieventämiseksi valtio alkoi v. 1991 maksaa työnantajille työllistämistukea (Helsinki tilastoina 1800-luvulta nykypäivään. Tietokeskus. Helsinki 2000, 76)
 8. Tietoa työllistetyistä hallinnonaloittain vuosilta 2003-2008 löytyy Helsingin tilastollisesta vuosikirjasta 2009.

Lähteet

 1. V. 1997-98: Tilastollinen vuosikirja 1999 (taul. 10.12 ja 10.13)
 2. V. 1990-96: Tilastolliset vuosikirjat 1991-97 (taul. 11.14)
 3. V. 1988-89: Tilastolliset vuosikirjat 1989-90 (taul. 11.15)
 4. V. 1987: Tilastollinen vuosikirja 1987/88 (taul. 5.10)
 5. V. 1986: Tilastollinen vuosikirja 1986 (taul. 5.10)
 6. V. 1980-84: Tilastollinen vuosikirja 1985 (taul. 5.11)
 7. V. 1975-79: Tilastollinen vuosikirja 1980 (taul. 5.10)
 8. V. 1950-74: Henkilöstöasiainkeskus, Helsingin kaupungin työvoimaosasto (koottu lähteistä Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja, Kunnalliskalenteri, Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä ja tilastouutisia (Tilastokeskus)
 9. V. 1948-49: Tilastollinen vuosikirja 1950 (taul. 238)
 10. V. 1914-46: Tilastollinen vuosikirja 1946/47 (taul. 303)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:08 (CET)
Created January 4, 2019, 17:08 (CET)