Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2017-2050

Aineisto sisältää koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen iän ja sukupuolen mukaan kolmena vaihtoehtona vuosiksi 2017-2050 sekä Helsingin alueittaisen ennusteen vuosiksi 2017-2027.

Lisäksi aineistossa on Helsingin asuntorakentamisen ennuste alueittain vuosiksi 2017-2026.

Kohdejoukko ja rajaus

Alueittainen väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennusteet laaditaan vuosittain alueittain ja ikäryhmittäin kymmeneksi vuodeksi. Väestöennuste laaditaan ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys. Rakentamisen ennuste laaditaan Kaupunkisuunnitteluviraston ja Kaupunginkanslian strategiayksikön yhteistyönä perustuen alkuvuosina Asunto-ohjelmaan ja myöhemmin kaavoitusohjelmaan.

Aineiston sisältämät taulukot

 1. Helsingin väestö 1.1.2017 ja ennustevaihtoehdot 1.1.2018-2050 iän mukaan
 2. Helsingin ja Helsingin seudun väestönmuutokset 1950-2016 ja ennuste 2017-2050
 3. Helsingin väestö piireittäin ja osa-alueittain 1.1.2017 ja ennuste 1.1.2018-2027 sekä muutos 2017-2027
 4. Uustuotannossa asuva Helsingin väestö osa-alueittain 1.1.2018-2027 (vuosittainen kertymä)
 5. Helsingin väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain 1.1.2017 sekä ennuste 1.1.2018-2027
 6. Asuntorakentamisen ennuste Helsingissä osa-alueittain 2017-2026, valmistuvaa asuntokerrosalaa, 1000 k-m2
 7. Helsingin väestö ja asuinrakennusten kerrosala osa-alueittain 1.1.2017 sekä ennuste 2022 ja 2027
 8. Helsingin ruotsinkielinen väestö ikäryhmittäin jaosa-alueittain 1.1.2017 ja ennuste 1.1.2018-2027
 9. Helsingin ja Helsingin seudun väkiluku (14 kuntaa) iän mukaan (1 v.) 1.1.2017 ja ennustevaihtoehdot vuosille 2018-2050
 10. Helsingin ja Helsingin seudun (14 kuntaa) väestö (1 v.) 1.1.2017 ja ennusteen perusvaihtoehto sukupuolen mukaan 1.1.2018-2050
 11. Helsingin ja Helsingin seudun (14 kuntaa) ruotsinkielinen väestö (1 v.) 1.1.2017 ja ennuste sukupuolen mukaan 1.1.2018-2050

Tietoja ennustemenetelmästä

Tietoja ennustemenetelmästä raportissa Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2017-2050, Helsingin kaupunginkanslia, Kaupunkitutkimus ja -tilastot, Tilastoja 2017:12.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:08 (CET)
Created January 4, 2019, 17:08 (CET)