Helsingin henkikirjoitettu väestö kaupunginosittain 1.1.1875-1960

Aineisto sisältää tietoa Helsingin henkikirjoitetusta väestöstä kaupunginosittain ajanjaksolta 1.1.1875-1960.

Huomioitavaa

Yleistä

Ensimmäiset nykyisistä kaupunginosista syntyivät 1800-luvulla, kun Helsingille alettiin laatia asemakaavoja. Helsingin kaupunginosat saivat viralliset nimet v. 1959, sitä ennen kaupunginosilla oli epäviralliset kutsumanimet ja viralliset kaupunginosan numerot. Kaupunginosajako pyritään pitämään mahdollisimman muuttumattomana. Aikasarjoissa on kuitenkin otettava huomioon mahdolliset kaupunginosajaon muutokset. Taulukossa esitetyt luvut poikkeavat eri vuosikirjoissa jonkin verran toisistaan. Tietojen merkitsemisessä on mahdollisuuksien mukaan käytetty uusimman vuosikirjan tietoja.

Vuoden 1954 tilastollisesta vuosikirjasta eteenpäin esikaupungilla tarkoitetaan sitä aluetta, jota aiemmin on sanottu liitosalueeksi (kaupunginhallituksen suositukset, tilastollinen vuosikirja 1954, IV)

Alueliitokset

 • 1.1.1906. Wiksbergin allodisäteri Kumpulan kylässä, B2 Kottbyn tila R.N:o 1, Sörnäisten kuritushuoneen alue, Rautatiealueet R.N:o 1, osia Meilahden ja Greijuksen tiloista (Hindernäs R.N:o 1, Grejus R.N:o 3, Stenbacka R.N:o 5).
 • 1.5.1912. Böhlen kantatila. (Pasila)
 • 31.12.1925. Brunakärrin (Ruskeasuo) ja Nyåkerin (Uusipelto) alueet R.N:o 1.
 • 1.1.1927. Merholmenin tila R.N:o 1.
 • 1.1.1931. Melkön tila R.N:o 2.
 • 1.1.1946. Huopalahden, Kulosaaren ja Oulunkylän kuntien sekä Haagan kauppalan alueet ja osia Helsingin maalaiskunnasta (Brändön, Båtvikin, Mjölön, Nackbölen, Tomtbackan ja Turholman yksinäistalot sekä botbyn, Degerön, Domarbyn, Härtonäsin, Kånalan, Malmin, Mellungsbyn, Pakinkylän, Santahaminan, Staffansbyn, Talin ja Viikin kylän ja osia Kårbölen kylästä).

(Lähde: Y. Harvia: Helsingin esikaupunkiliitos. Mietintö N:o 1. Helsinki 1936. Valtioneuvoston päätös 5.10.1944, Suom.as.kok.1944/707)

Muuttujista / taulukon tiedoista

 1. Muut henkikirjoitetut sisältävät vuosina 1880-1915 venäjän passilla olevat henkilöt.
 2. 1960a on edell. kaupunginosajaon mukaan, 1960b on 26.2 ja 23.4.1959 vahvistetun kaupunginosajaon mukaan (ks. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä 1960/12).
 3. Vuodesta 1950 lähtien ulkomaalaiset ml.
 4. Toukola v. 1945: Vanhakaupunki ym. ml.
 5. Meilahti v. 1960a: huvila-alue ml.
 6. Laakso v. 1960a ja 1960b: Auroran ja Laakson sairaalan ym. ml.
 7. Tuomarinkylä: Haltiala ja Niskala ml.
 8. Suutarila v. 1960a: Siltakylä ml.
 9. Pitäjänmäki v:een 1960a asti: Tali ml.
 10. Hermannin kaupunginosa ennen Hermanni, keskusvankilan alue ym.
 11. Ruskeasuon kaupunginosa ennen Ruskeasuo, Uusipelto, Tilkka ym. alueet
 12. Toukolan kaupunginosa ennen Toukola, Arabia, Vanhakaupunki ym.
 13. Kumpulan kaupunginosa: osa Kumpulasta
 14. Pasilan kaupunginosaan sisältyy v. 1946 lähtien Pikku Pasila
 15. Koskelan kaupunginosa: ennen kunnalliskodin pohjoispuolella oleva alue.
 16. Kaikki saaret, lukuun ottamatta erinäisiä ulkosaaria, on sijoitettu vastaaviin kaupunginosiin v. 1954 alkaen.
 17. Alueet ”Muut alueet rautatien länsipuolella” ja ”Muut alueet rautatien itäpuolella” viittaavat kaupungin alueeseen yhdistettyihin alueisiin, joista sittemmin syntyi uusia kaupunginosia. Viitatut alueet ovat 1.1.1906 yhdistetty Kumpula, johon kuului Hermanni, Toukola, Käpylä ym., ja Meilahti. Ruskeasuo ja Uusipelto yhdistettiin kaupungin alueeseen 1.1.1925. Tilastollisessa vuosikirjassa 1956 rautatien länsipuolisella alueella viitataan Meilahteen, Reijolaan ym. ja itäpuolisella alueella Velodromiin ym. Tarkemmat tiedot, ks. Tilastolliset vuosikirjat 1926 (taulukko 28), 1936 (taulukko 50), 1946/47 (taulukko 34) ja 1956 (taulukko 26).

Lähteet

 1. V. 1910-60: Tilastollinen vuosikirja 1961 (taulukko 39). Henkikirjoitettu väestö kaupunginosittain 1.1. vuosina 1910-60.
 2. V. 1875-1925: Tilastollinen vuosikirja 1926 (taulukko 28). Henkikirjoitettu väestö kaupunginosittain 1.1. 1875-1925.
 3. V. 1875-1935: Tilastollinen vuosikirja 1936 (taulukko 50). Henkikirjoitettu väestö kaupunginosittain 1.1. 1875-1936.
 4. V. 1890-1945: Tilastollinen vuosikirja 1946/47 (taulukko 34). Henkikirjoitettu väestö kaupunginosittain 1.1. 1890-1946.
 5. V. 1910-1955: Tilastollinen vuosikirja 1956 (taulukko 26). Henkikirjoitettu väestö kaupunginosittain 1.1. vuosina 1910-1955.

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:09 (CET)
Created January 4, 2019, 17:09 (CET)