Helsingin asuinhuoneistot, asuntoväestö ja asumistiheys huoneluvun mukaan 1870-1998

Aineisto sisältää tietoja asuinhuoneistojen ja asunnoissa asuvien henkilöiden lukumääristä sekä asumistiheydestä huoneluvun mukaan Helsingissä. Asumistiheyttä kuvataan tunnusluvuilla asukkaita / huoneisto ja asukkaita / 100 huonetta.

Huomioitavaa

  1. Huoneluku sisältää keittiön.
  2. Termeillä asunto, asuinhuoneisto ja huoneisto tarkoitetaan samaa asiaa.
  3. V. 1950: lisäksi 128 huoneistoa ja 214 henkilöä huoneistoissa, joiden huoneluku oli tuntematon.
  4. V. 1960: lisäksi 30 huoneistoa ja 25 henkilöä huoneistoissa, joiden huoneluku oli tuntematon.

Lähteet

  1. V. 1870-1890: Tilastollinen vuosikirja 1950 (taul. 12)
  2. V. 1900-1960: Tilastollinen vuosikirja 1964 (taul. 10)
  3. V. 1970-98: Tilastollinen vuosikirja 2000 (taul. 3.8)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:08 (CET)
Created January 4, 2019, 17:08 (CET)