Grondwatervergunningen (huidige)

Vergunningen verleend voor het winnen van grondwater die nu actief zijn kunnen gevisualiseerd en bevraagd worden in de Databank Ondergrond Vlaanderen. Sinds 1999 zijn vergunningen verleend volgens de VLAREM-wetgeving. Ze zijn ingedeeld in klasse 1, 2 of 3, waarbij er voor klasse 1 en 2 een vergunningsplicht geldt en voor klasse 3 een meldingsplicht. De indelingslijst is terug te vinden in VLAREM I (het winnen van grondwater is opgenomen onder rubriek 53). Oudere aanvragen zijn verleend volgens het Grondwaterdecreet. Deze zijn ingedeeld in categorie A, B en C.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Last Updated February 1, 2019, 20:58 (CET)
Created February 1, 2019, 20:58 (CET)
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.889
bbox-north-lat 51.505
bbox-south-lat 50.693
bbox-west-long 2.568
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
contact_uri https://www.vmm.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2002-05-22"}, {"type": "publication", "value": "2002-05-22"}]
frequency-of-update
gemet-theme Geologie
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=397d5188-50a0-45f4-9ce2-f7baf7d77422&fname=huidige_grondwatervergunningen_1447771512722.png
graphic-preview-type png
guid 397d5188-50a0-45f4-9ce2-f7baf7d77422
issued 2002-05-22
language dut
license ["Zie 'Overige beperkingen'"]
metadata-date 2019-01-30T12:06:39
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=397d5188-50a0-45f4-9ce2-f7baf7d77422
progress onGoing
publisher_email dov@vlaanderen.be
publisher_name Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
publisher_uri https://www.dov.vlaanderen.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.568, 50.693], [5.889, 50.693], [5.889, 51.505], [2.568, 51.505], [2.568, 50.693]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 1900-01-01
temporal-extent-end 2999-01-01T00:00:00
total_custodian 1
total_distributor 1
total_publisher 1