Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de onverzadigde zone

De kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater van het Vlaamse Gewest kan worden gedefinieerd als een kaart van de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de bovenste waterlaag door stoffen die van op de bodem in de grond dringen, enkel rekening houdend met statische parameters.

Deze kaart kan later als basis dienen voor een meer gedetailleerde kaart, waarin ook dynamische en hydrochemische factoren kunnen worden opgenomen. Waar echter de bovenste winbare watervoerende laag natuurlijk verzilt is (>>De onverzadigde zone: Bij afwezigheid van een deklaag houdt men rekening met de onverzadigde zone ter bescherming van het grondwater. Bepalend bij de indeling van de onverzadigde zone is de dikte. Men onderscheidt twee klassen:
10 m of minder dan 10 m dik; meer dan 10 m dik.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Last Updated February 1, 2019, 20:12 (CET)
Created February 1, 2019, 20:12 (CET)
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.909
bbox-north-lat 51.505
bbox-south-lat 50.687
bbox-west-long 2.542
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
contact_uri https://www.vmm.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "1987-01-01"}, {"type": "publication", "value": "1987-01-01"}]
frequency-of-update
gemet-theme Geologie
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=f7eb68b2-b377-4e63-8742-332e77191dc8&fname=gw_bescherming-gwkwb_onvzzone_1447848443325.png
graphic-preview-type png
guid f7eb68b2-b377-4e63-8742-332e77191dc8
issued 1987-01-01
language dut
license ["De kwetsbaarheidskaart van het grondwater kan gebruikt worden om een eerste idee te krijgen van de haalbaarheid van een bepaalde ingreep, maar ze mag in geen geval gebruikt worden als het enige criterium om te beslissen of een beoogde activiteit een gevaar kan vormen voor de kwaliteit van het grondwater of niet. Noch de schaal, noch de gebruikte methodiek laten toe ze aan te wenden met het oog op een pasklaar antwoord. Bijkomend onderzoek, waarbij onder meer de dynamische en hydrochemische factoren in overweging genomen worden, zal dus steeds noodzakelijk blijven."]
metadata-date 2019-01-30T12:06:39
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=f7eb68b2-b377-4e63-8742-332e77191dc8
progress completed
publisher_email dov@vlaanderen.be
publisher_name Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
publisher_uri https://www.dov.vlaanderen.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.542, 50.687], [5.909, 50.687], [5.909, 51.505], [2.542, 51.505], [2.542, 50.687]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 1986-01-01T00:00:00
temporal-extent-end 1987-01-01T00:00:00
total_custodian 1
total_distributor 1
total_publisher 1