Grondmechanische kaart 22.1.4 Gent-Centrum, Plaat III: Dikte van het Holoceen klei-zandkomplex

De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica.

Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten."

De Grondmechanische kaart 22.1.4 Gent-Centrum, Plaat III: Dikte van het Holoceen klei-zandkomplex, schaal 1:5000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 22.1.4 Gent-Centrum (E. De Beer, W. De Breuck, G. De Moor, R. Tavernier, J. Maertens, G. Franceschi en Ph. Van Burm).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Afdeling Geotechniek
Last Updated February 1, 2019, 22:27 (CET)
Created February 1, 2019, 22:27 (CET)
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 3.741002
bbox-north-lat 51.06977
bbox-south-lat 51.04698
bbox-west-long 3.68426
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email geotechniek@vlaanderen.be
contact_name Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Afdeling Geotechniek
contact_uri http://www.geotechniekvo.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2014-01-01"}, {"type": "publication", "value": "2014-09-01"}]
frequency-of-update
gemet-theme Geologie
geographic-description Gent
guid b98ffa37-389f-4da3-9576-df7e7d637b37
issued 2014-09-01
language dut
license ["Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: \"De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten.\"\n\nDe in de databank aanwezige gegevens zijn een verzameling van door de overheid en door diverse instellingen en firma's beschikbaar gestelde gegevens over de Vlaamse Ondergrond.\n De medegedeelde gegevens moeten steeds worden bevestigd door verder onderzoek. De gebruiker dient in te staan voor dit verder onderzoek waarbij hij rekening moet houden met het specifieke aspect van zijn project, studie of interesse. Dit verder onderzoek kan bestaan uit het uitvoeren van bijkomende proeven en metingen, eigen waarnemingen, verder opzoekingswerk, raadplegen van historische gegevens, raadplegen van experten, e.a.\n In een verzameling van gegevens waarvan de oudste dateren van in de 19e eeuw en welke door de meest uiteenlopende auteurs, diensten, instellingen en firma's werden genoteerd, uitgevoerd, ge\u00efnterpreteerd en verwerkt is een onvolledigheid of fout of tegenspraak steeds mogelijk."]
metadata-date 2019-01-30T12:06:39
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=b98ffa37-389f-4da3-9576-df7e7d637b37
progress completed
publisher_email dov@vlaanderen.be
publisher_name Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
publisher_uri https://www.dov.vlaanderen.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Afdeling Geotechniek", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.68426, 51.04698], [3.741002, 51.04698], [3.741002, 51.06977], [3.68426, 51.06977], [3.68426, 51.04698]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 1977-01-01
temporal-extent-end 1977-12-31
total_distributor 1
total_pointOfContact 1
total_publisher 1