groenvlak

SB/GB SamenvattingEen inventaris van alle afsluitingen en oeverzones in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad(Stadsbeheer).DoelKennis en efficiënt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Hetaanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt inaangepaste software.BasisKaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verderaangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 -2018 verder opgemeten.Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen.Inbrengen en controle van de attributen (soort groenvlak) gebeurt door deterreinbeheerders van SB/GB.  Creatiedatum: 2014-03-31T00:00:00  Revisiedatum: 2016-10-17T00:00:00  Update frequentie: dagelijks  Beheer: cel Productbeheer - Christian Ysenbaardt, Joke Van De Maele

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/eaf337745b62427983e0a4cefc7a068b_677
Last Updated February 1, 2019, 21:41 (CET)
Created February 1, 2019, 21:41 (CET)
dcat_issued 2018-11-23T07:45:42.000Z
dcat_modified 2018-12-03T12:22:13.252Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/eaf337745b62427983e0a4cefc7a068b_677
language