gis/chegebied

Samenvatting:Dit zijn gebieden in Antwerpen die op bestemmingsplannen (gewestplan, BPA's, RUP's) zijn aangeduid als zones met hoge Culturele, Historische en Esthetische waarde (afgekort dus CHE), waarbij de wenselijkheid van behoud voorop wordt gesteld. Doel:In CHE-gebieden zijn verbouwingen of nieuwbouwprojecten onderworpen aan bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gericht op behoud, maar dat wil niet zeggen dat elke verandering in de omgeving per definitie wordt tegengehouden. Het is wel de bedoeling dat er in de CHE-gebieden extra voorzichtig wordt omgesprongen met het bouwkundig patrimonium. Als een bouwheer plannen heeft voor een verbouwing of een nieuwbouw binnen een CHE-gebied, dan kan monumentenzorg vragen een CHE-rapport op te stellen. Een medewerker van de dienst monumentenzorg komt ter plaatse en heeft een gesprek met de architect en/of de bouwheer over de geplande werken. Op basis daarvan wordt de inhoud en de omvang van de studie bepaald Aanmaak:- CHE_gebied op basis van Gewestplanbestemming : sdedactua.THEMA.GWP_BESTEMMING met definition query: (HOOFDCODE IN ('0101','0103','0914','1610') OR OVER_ = '1602') AND DATUM_E IS NULL - CHE_gebied op basis van BPA_RUP_grondvlak : sdedgeo.LAAG.BPA_RUP_GRONDVLAK met definition query: (SVNAAM LIKE '%erfgoed%' or SVNAAM LIKE '%historisch%'or SVNAAM LIKE '%esthetisch%' or SVNAAM LIKE '%waardevol%' or SVNAAM LIKE '%beschermd%' or hoofdcode = '00101') AND EINDDATUM IS NULL - CHE_gebied op basis van BPA_RUP_overdrukvlak : sdedgeo.LAAG.BPA_RUP_OVERDRUK met definition query: (SVNAAM LIKE '%erfgoed%' or SVNAAM LIKE '%historisch%'or SVNAAM LIKE '%esthetisch%' or SVNAAM LIKE '%waardevol%' or SVNAAM LIKE '%beschermd%' or hoofdcode = '00101') AND EINDDATUM IS NULL Voor gemeentelijke (Antwerpse) RUPs is de afspraak gemaakt 'CHE-gebied' in de overdruklaag te steken met hoofdcode '00101' (cfr. code '0101' in GWP). Om ook de mogelijke CHE-gebieden in provinciale en gewestelijke RUPs te ondervangen wordt de query op het veld 'svnaam' toegevoegd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://datasets.antwerpen.be/v4/public/gis/chegebied
Last Updated February 1, 2019, 22:33 (CET)
Created February 1, 2019, 22:33 (CET)
guid http://datasets.antwerpen.be/v4/public/gis/chegebied
identifier gis/chegebied
issued 2014-12-03T14:26:05+0000
language ["http://lexvo.org/id/iso639-3/nld"]
modified 2015-01-16T14:14:46+0000
publisher_name Stadsontwikkeling/mobiliteit en verkeer
publisher_uri http://www.antwerpen.be
uri http://datasets.antwerpen.be/v4/public/gis/chegebied