Geotechnische coderingen

Een geotechnische codering van een boring is een codering opgesteld vanuit geotechnisch oogpunt, rekening houdend met informatie uit de lithologie, laboproeven en bijhorende sondering(en).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)
Last Updated February 1, 2019, 20:40 (CET)
Created February 1, 2019, 20:40 (CET)
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.910
bbox-north-lat 51.506
bbox-south-lat 50.688
bbox-west-long 2.540
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email geotechniek@vlaanderen.be
contact_name Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Afdeling Geotechniek
contact_uri http://www.geotechniekvo.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2017-03-06"}]
frequency-of-update
gemet-theme Geologie
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=6a3dc5d4-0744-4d9c-85ce-da50913851cc&fname=geotechnische_coderingen_1489503969133.png
graphic-preview-type png
guid 6a3dc5d4-0744-4d9c-85ce-da50913851cc
issued 2017-03-06
language dut
license ["Zie 'Overige beperkingen'"]
metadata-date 2019-01-30T12:06:39
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=6a3dc5d4-0744-4d9c-85ce-da50913851cc
progress onGoing
publisher_email dov@vlaanderen.be
publisher_name Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
publisher_uri https://www.dov.vlaanderen.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Afdeling Geotechniek", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.54, 50.688], [5.91, 50.688], [5.91, 51.506], [2.54, 51.506], [2.54, 50.688]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_distributor 1
total_publisher 1