Geluid wegen day 2016

Strategische geluidsbelastingskaart - 2018 - Antwerpen - wegen - Lday LNE - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Antwerpen betreffende industrie volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 2016. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lday. Het Lday-niveau is het jaargemiddelde geluidsniveau tijdens de dag (07-19u). Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.  Creatiedatum: 2014-02-25T00:00:00  Publicatiedatum: 2008-06-01T00:00:00  Beheer: Els Van Duyse  Contact: els.vanduyse@stad.antwerpen.be - lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be - duurzame.stad@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/295d6bce199a4a35b6d7df12438c8534_732
Last Updated February 1, 2019, 22:27 (CET)
Created February 1, 2019, 22:27 (CET)
dcat_issued 2018-11-23T07:47:34.000Z
dcat_modified 2018-11-28T23:17:04.180Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/295d6bce199a4a35b6d7df12438c8534_732
language