Geluid trams den 2016

Strategische geluidsbelastingskaart - 2018 - Antwerpen - trams - Lden LNE - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Antwerpen betreffende industrie volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 2016. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast des avonds en des nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.  Creatiedatum: 2014-02-25T00:00:00  Publicatiedatum: 2008-06-01T00:00:00  Beheer: Els Van Duyse  Contact: els.vanduyse@stad.antwerpen.be - lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be - duurzame.stad@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/70350601d26a4bf1be11af2a618eb272_738
Last Updated February 1, 2019, 22:31 (CET)
Created February 1, 2019, 22:31 (CET)
dcat_issued 2018-06-28T00:05:35.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:58:26.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/70350601d26a4bf1be11af2a618eb272_738
language