Geluid spoorverkeer Lden 2011

GEMET - INSPIRE thema's, versie 1.0 LNE - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Antwerpen betreffende spoorverkeer volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast des avonds en des nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.  Creatiedatum: 2014-02-25T00:00:00  Publicatiedatum: 2008-06-01T00:00:00  Beheer: Els Van Duyse  Contact: els.vanduyse@stad.antwerpen.be - lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/8c6ec62f879243dfb08b04a203a64480_777
Last Updated February 1, 2019, 21:59 (CET)
Created February 1, 2019, 21:59 (CET)
dcat_issued 2018-06-28T00:07:21.000Z
dcat_modified 2018-11-02T23:05:49.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/8c6ec62f879243dfb08b04a203a64480_777
language