Geluid spoorverkeer Lday 2011

GEMET - INSPIRE thema's, versie 1.0 LNE - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Antwerpen betreffende spoorverkeer volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lday. Het Lday-niveau is het jaargemiddelde geluidsniveau tijdens de dag (07-19u). Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.  Creatiedatum: 2014-02-25T00:00:00  Publicatiedatum: 2008-06-01T00:00:00  Beheer: Els Van Duyse  Contact: els.vanduyse@stad.antwerpen.be - lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be - duurzame.stad@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/11b8501dd8fa4dd6aed55915580c405d_776
Last Updated February 1, 2019, 22:19 (CET)
Created February 1, 2019, 22:19 (CET)
dcat_issued 2018-06-28T00:07:15.000Z
dcat_modified 2018-11-02T23:05:37.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/11b8501dd8fa4dd6aed55915580c405d_776
language