Geluid luchthaven day 2016

Strategische geluidsbelastingskaart - 2018 - Antwerpen - luchthaven - Lday LNE - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Antwerpen betreffende industrie volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 2016. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lday. Het Lday-niveau is het jaargemiddelde geluidsniveau tijdens de dag (07-19u). Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.  Creatiedatum: 2014-02-25T00:00:00  Publicatiedatum: 2008-06-01T00:00:00  Beheer: Els Van Duyse  Contact: els.vanduyse@stad.antwerpen.be - lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be - duurzame.stad@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/1f497ca235984729835ad955330afb57_747
Last Updated February 1, 2019, 22:07 (CET)
Created February 1, 2019, 22:07 (CET)
dcat_issued 2018-06-28T00:04:41.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:57:20.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/1f497ca235984729835ad955330afb57_747
language