Geluid industrie night 2016

Strategische geluidsbelastingskaart - 2018 - Antwerpen - industrie - Lnight LNE - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Antwerpen betreffende industrie volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 2016. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het jaargemiddelde geluidsniveau tijdens de nacht (23-07u) en is een van de geluidsindicatoren die representatief zijn voor mogelijke nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.  Creatiedatum: 2014-02-25T00:00:00  Publicatiedatum: 2008-06-01T00:00:00  Beheer: Els Van Duyse  Contact: els.vanduyse@stad.antwerpen.be - lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be - duurzame.stad@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/58fefc4129024e56bc1a972897ae6312_751
Last Updated February 1, 2019, 22:05 (CET)
Created February 1, 2019, 22:05 (CET)
dcat_issued 2018-11-23T07:46:01.000Z
dcat_modified 2018-11-28T23:17:25.736Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/58fefc4129024e56bc1a972897ae6312_751
language