gebruiksopenruimte toegankelijk

GEBRUIKSOPENRUIMTE_VRIJ_TOEGANKELIJK Stadsontwikkeling / Ruimte De laag toont de open ruimten ingericht voor gebruik die vrij toegankelijk zijn. De gebruikscategorieën zijn: attractiepark, fortgroen, gebouwgroen, groen plein, hanggroen, park, plein, speelbos, stadsbos, begraafplaats, hondenloopzone, speelterrein, sportterrein en ruimte bij specifieke terreinen.Attractiepark: open ruimte met attracties in geïntegreerd (bvb. openluchtmuseum)Fortgroen: open ruimte in en rond forten. Gebouwgroen: groen dat rond gebouwen gelegen is en hierbij hoort, en een gebruiksfunctie heeft. Plein: verharde openbare ruimtes met een ontmoetingsfunctie. Deze ruimten kunnen beboomd zijn, maar zijn daarvoor niet groene pleinen.Groen plein: pleinen waarvan een deel onverhard is, en vaak ook een groene inkleding kennen.Hanggroen: groene ruimten die niet of heel beperkt zijn ingericht., heel vaak open begraste ruimten (met al dan niet bomen)Park: groene ruimten die specifiek ontworpen zijn, een vrij en multifunctioneel gebruik kennen, een combinatie van beleving, ontspanning en recreatie kennen.Speelbos: bossen of delen van bossen waar kinderen en jongeren vrij kunnen spelen zonder dat ze daarbij op de boswegen hoeven te blijven.Stadsbos: een bos met als voornaamste doelgroep bezoekers en recreanten uit de stad waarin het bos is gelegen. Een stadsbos vormt de 'groene longen' van de stad.Begraafplaats: groene ruimte waar de doden worden of werden begravenHondenloopzone: een afgebakend terrein om honden los te laten lopen, het kunnen kleine grasveldjes zijn of grote open ruimtes.Speelterrein: open ruimte, ingericht met speeltoestellen of andere speelvoorzieningen.Sportterrein: open ruimte, ingericht voor sportdoeleindenRuimte bij specifieke terreinen: restruimte gelegen bij specifieke terreinen, zoals sportterreinen, speelterreinen, hondenloopzones, die niet deel uitmaken van het eigenlijke sportterrein, speelterrein of hondenloopzone.  Beheer: Pieter Beck  Contact: pieter.beck@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/6065ed5893fc4f54b62c2152073b5735_181
Last Updated February 1, 2019, 21:52 (CET)
Created February 1, 2019, 21:52 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T15:22:06.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:31:03.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/6065ed5893fc4f54b62c2152073b5735_181
language