gebruiksopenruimte onder voorwaarden toegankelijk

GEBRUIKSOPENRUIMTE_TOEGANKELIJK_ONDER_VOORWAARDEN Stadsontwikkeling / Ruimte De laag toont de open ruimten ingericht voor gebruik die onder voorwaarden toegankelijk zijn. De gebruikscategorieën zijn: attractiepark, gebouwgroen, jeugdbeweging, park, hondenschool, jachthaven, speelterrein, volkstuin, woonwagenterrein, camping, ruimte bij specifieke terreinen.Attractiepark: open ruimte met attracties in geïntegreerd (bvb. zoo, kinderboerderij)Gebouwgroen: groen dat rond gebouwen gelegen is en hierbij hoort, en een gebruiksfunctie heeft. Jeugdbeweging: groen terrein gebruikt door een jeugdbewegingPark: groene ruimten die specifiek ontworpen zijn, een vrij en multifunctioneel gebruik kennen, een combinatie van beleving, ontspanning en recreatie kennen.Hondenschool: open ruimte die gebruikt wordt door hondenschool.Jachthaven: groen bij jachthaven.Speelterrein: open ruimte, ingericht met speeltoestellen of andere speelvoorzieningen.Sportterrein: open ruimte, ingericht voor sportdoeleinden. Als dit onder voorwaarden toegankelijk is, gaat dit vaak over georganiseerde sport.Volkstuin: tuin, die niet bij eigen woning ligt, bewerkt door een particulier, liggen vaak samen in volkstuincomplex.Woonwagenterrein en camping: open ruimte ingericht als woonwagenterrein of camping.Ruimte bij specifieke terreinen: restruimte gelegen bij specifieke terreinen, zoals sportterreinen, speelterreinen, volkstuinen, die niet deel uitmaken van het eigenlijke sportterrein, speelterrein of volkstuinen.  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Pieter Beck  Contact: pieter.beck@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/f16e7aeb808249ff929e6170f16703b2_180
Last Updated February 1, 2019, 21:39 (CET)
Created February 1, 2019, 21:39 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T15:22:01.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:30:56.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/f16e7aeb808249ff929e6170f16703b2_180
language