Gebieden met recht van voorkoop, VEN en IVON, 21 juni 2016

Gebieden met recht van voorkoop, Vlaams Ecologisch Netwerk en Integraal Verbindings- en Ondersteunend Netwerk: Overzicht van de gebieden waarin een voorkooprecht is ingesteld in uitvoering van art. 37, §1, 1° en 3° van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S. 10/01/1998). Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) omvat de Grote Eenheden Natuur (GEN) en de Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). Met uitzondering van de onroerende goeden die zijn uitgesloten door de Vlaamse Regering, is in de gebieden van het VEN een Vlaams voorkooprecht ingesteld. Het Integraal Verbindings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) omvat de Natuurverwevingsgebieden (NVWG) en de Natuurverbindingsgebieden (NVBG). De Vlaamse Regering kan binnen de groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, die gelegen zijn binnen het IVON, een perimeter afbakenen waarbinnen een Vlaams voorkooprecht is ingesteld. Het digitaal bestand is geen juridisch document.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Agentschap voor Natuur en Bos
Version Versie 21 juni 2016
Last Updated February 1, 2019, 22:22 (CET)
Created February 1, 2019, 22:22 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \u201cBron: ANB\u201d"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email anb@vlaanderen.be
contact_name Agentschap voor Natuur en Bos
contact_uri http://www.natuurenbos.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2017-01-20"}, {"type": "revision", "value": "2016-06-21"}, {"type": "creation", "value": "2015-02-16"}]
frequency-of-update
gemet-theme Beschermde gebieden
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=ab004656-754b-4efa-9505-9f4cd4ded2d4&fname=Figuur_RVVVENIVON_1426072272936.JPG
graphic-preview-type JPG
guid f214b842-7ed3-4030-8cef-b366faea36b5
issued 2017-01-20
language dut
license []
metadata-date 2018-05-03T16:02:24
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=f214b842-7ed3-4030-8cef-b366faea36b5
modified 2016-06-21
progress completed
publisher_email anb@vlaanderen.be
publisher_name Agentschap voor Natuur en Bos
publisher_uri http://www.natuurenbos.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Agentschap voor Natuur en Bos", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2010-05-07
temporal-extent-end 2016-06-21
total_custodian 1
total_distributor 1
total_originator 1
total_owner 1