Gebieden met recht van voorkoop, nv De Scheepvaart

Overzicht van de gebieden waarbinnen, in uitvoering van Art.10 – Art.16 van het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting Dienst voor de Scheepvaart in publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2004), door nv De Scheepvaart een voorkooprecht kan of kon uitgeoefend worden.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author agentschap Informatie Vlaanderen
Version Toestand 21/03/2012
Last Updated February 1, 2019, 20:58 (CET)
Created February 1, 2019, 20:58 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \u201cBron: De Vlaamse Waterweg\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
contact_name agentschap Informatie Vlaanderen
contact_uri https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2012-04-03"}, {"type": "creation", "value": "2012-03-21"}, {"type": "revision", "value": "2012-03-21"}]
frequency-of-update
gemet-theme Kadastrale percelen
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=BE075D52-EE47-47E7-BA04-79E080AE7A68&fname=Rvvschpvrt_meta_1406792100431.jpg
graphic-preview-type jpg
guid BE075D52-EE47-47E7-BA04-79E080AE7A68
issued 2012-04-03
language dut
license []
metadata-date 2018-05-17T09:06:58
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=BE075D52-EE47-47E7-BA04-79E080AE7A68
modified 2012-03-21
progress underDevelopment
publisher_email voorkooprecht@descheepvaart.be
publisher_name nv De Scheepvaart
publisher_uri http://www.descheepvaart.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "nv De Scheepvaart", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2012-03-21
temporal-extent-end 9999-01-01
total_custodian 2
total_originator 1
total_owner 1